Varför behöver vi fiber?

 

För att landsbygden ska fortsätta leva behövs företag och ökad befolkning. Hela Sverige är beroende av en produktiv och levande landsbygd där teknik och infrastruktur har lika hög kvalitet och stabilitet som i storstäderna. Till det krävs kompetens och för att få kompetens till landsbygden idag måste det vara lika atteraktivt att bo i Bada och Rinn som att bo i t ex Göteborg.

Vi behöver ha våra ungdomar kvar i bygden, ge företagare möjlighet att etablera sig, skapa förutsättningar för inflyttning och få möjlighet att driva och utveckla våra befintliga verksamheter.

Idag är kraven höga på snabb och stabil internetuppkoppling, stabil telefoni och TV har blivit ett interaktivt media. I juni 2015 försvinner ADSL från stationen i Rinn och telestationen i Bada har också varit hotad av det kommande teknikskiftet.

Genom vårt projekt räddar vi kvar stationen i Bada och får hjälp av Torsby kommun att dra fiber till stationen i Rinn. I och med det har vi skapat förutsättningar för:

 • att det blir mer attraktivt att bo och verka i Bada och Rinn
 • att värdet på våra fastigheter består
 • att stimulera etablering av nya företag
 • att arbeta hemifrån
 • att studera på distans

Varför fiber och inte ADSL eller mobilt då?

Formerna för kommunikation idag utvecklas med en ryslig fart, och vi är tvungna att hänga med, vare sig vi vill eller inte. Så har det varit med elektricitet och så var det med telefonen när den kom, idag är det datakommunikation. För att få tillgång till bara en bråkdel av allt flöde av kommunikation idag så behövs stabila och säkra anslutningar. Det handlar om trygghetslarm, övervakning, affärssystem, nyheter, TV, telefoni osv, där allt idag sker digitalt. Tänk bara på alla butiker på landsbygden som måste ha kassaregister som ska kommunicera digitalt för t ex kortbetalningar. Företagare använder affärssystem i det så kallade molnet istället för att ha en server som står och samlar damm på hemmakontoret. Behovet av trygga och stabila anslutningar blir bara större och större.

Mobilt bredband
När det gäller mobil uppkoppling så är utrymmet begränsat från master med 3G, alla som kopplar upp sig mot masten delar på utrymmet, även avståndet har betydelse — ju längre bort desto sämre mottagning. En smartphone kopplar upp sig mot närmaste mast och tar utrymme även om man inte använder telefonen till datatrafik. Utbyggnaden av master för mobil trafik till 4G sker på marknadsmässiga grunder och kräver fiber, vilket innebär att operatörerna måste ha ett stort kundunderlag för att vilja investera. Det är ju abonnemangen i slutändan som betalar deras investeringar och antalet möjliga abonnemang i vår glesbygd är inte på långa vägar tillräckliga för att det ska vara intressant för operatörerna att göra så stora investeringar. Med mobil lösning kommer man heller inte åt övriga tjänster som TV, larm, övervakning mm på ett stabilt och säkert sätt.

ADSL
Även ADSL har begränsat utrymmet, alla anslutna delar på utrymmet, och precis som med mobil uppkoppling har också avståndet betydelse, ju längre bort desto lägre hastighet. ADSL levereras via kopparnätet, så även om det finns fiber till telestationen så går datakommunikationen hem till fastigheten via koppartråd. Koppartråden är idag en dyr modell för Telia som drar höga kostnader i underhåll vilket gör att den sakta men säkert fasas ut och läggs ned. Ingen vet när koppartråden är helt borta men att den försvinner är alla överens om. De som inte har fiber när koppartråden försvinner kommer att vara utelämnade till en mobil lösning.
Inga operatörer förordar heller ADSL eftersom den är relativt dyr i förhållande till möjlig kapacitet.

Satellit/parabol
Bredband via satellit/parabol är en mycket avancerad teknik med kostsam utrustning. De högsta hastigheter som levereras idag är 18/6 Mbit/s. Det är ett dyrt och långsamt alternativ med mycket liten marknad.

Fiber
Med fiber till huset får man en trygg och säker anslutning av både TV, telefon och dator.
Fibern består av tunna glasstavar där kommunikationen går via ljus och med ljusets hastighet. Ingen strålning utgår från fibern och den är heller inte ledande och åsk-känslig. Fibern är stabil och har inga begränsningar i utrymme eller avstånd som mobilt eller ADSL. Man har en egen fiber in i huset och hastighet eller kapacitet påverkas inte av hur många det är som är uppkopplade samtidigt.

Fiber är inte bara data!
Med fiber kan man få både TV, data och telefoni om man vill. Är det någon av tjänsterna man inte vill ha behöver man inte abonnera på den. Det går att ha olika abonnemang för de olika delarna eller så tecknar man Triple Play som innebär att man får TV, data och telefoni i samma abonnemang. Det går att få lika hög kapacitet in som ut, man kan alltså ladda ned en film eller tunga dokument utan långa väntetider.

 • Med fiber kan du se dina favoritprogram på TV precis när du vill.     
 • Det blir enklare att studera på distans eller arbeta hemifrån.
 • Du får säkrare larm och övervakning om du har behov av detta.
 • Banktjänster och e-handel blir säkrare och bättre.
 • Värdet på fastigheten ökar.
 • Nya företag har större möjlighet att etablera sig i bygden.
 • Bygden      blir mer attraktiv att flytta till och bo kvar i.